Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy niezbędne jest uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (Numer PKK). W tym celu należy udać się do Starostwa Powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) i złożyć następujące dokumenty:

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (koszt 200 zł -opłata stała wg rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia)
  • fotografia :

 FORMAT - 3,5 cm na 4,5 cm

POZYCJA GŁOWY I WYGLĄD TWARZY - twarz osoby na zdjęciu skierowana na obiektyw, fryzura może wystawać poza obrys, oczy i brwi muszą być całkowicie widoczne, uszy nie muszą być odsłonięte

OCZY I KIERUNEK PATRZENIA - oczy muszą być skierowane w obiektyw i muszą być naturalnie otwarte i nie przymknięte

TŁO - Jednolite białe

OSOBY W OKULARACH - w celu uniknięcia odbicia refleksu w okularach sugeruje się zdjęcie okularów

NAKRYCIE GŁOWY - nie można mieć nakrycia głowy za wyjątkiem osób należących do wspólnoty religijnej. Takie osoby muszą przedłożyć zaświadczenia o przynależności do wspólnoty religijnej

  • Dowód osobisty

 

Z tak uzyskanym Profilem należy zgłosić się do nas w celu rozpoczęcia szkolenia.